رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۱۱۰۶۸

رسول منصفی

رئیس امور عمومی دانشکده بهداشت 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

تلفن مستقیم: 

تلفن داخلی:  219

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل

 

شرح وظایف مسئول امور عمومی دانشکده بهداشت

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

  تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

  انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

  تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

  تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

  برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

  برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

  سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

   پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

  پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

  برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

  برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

  رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

  رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

  پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

  انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

  رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

  امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

  نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲
-->