مسئول و کارشناسان امور آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۳۶۶۰

یوسف پورعشق

مسئول آزمایشگاه دانشکده بهداشت

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: yusef.poureshg@gmail.com

 

آزمایشگاه شیمی

طیبه صادقی

مشاور آزمایشگاه و مسئولHPLC

رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

پست الکترونیک:sadeghi.tayebe@gmail.com

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

شهین ادهمی

کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک:

 

آزمایشگاه شیمی محیط

 

نگار عین اله زاده

کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی:مهندسی  بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰
-->