مسئول و کارشناسان امور آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۴۳۸۹

یوسف پورعشق

مسئول آزمایشگاه دانشکده بهداشت

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: yusef.poureshg@gmail.com

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 

شهین ادهمی

کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیک:

 

آزمایشگاه شیمی محیط

 

زهرا داننده

کارشناس آزمایشگاه

رشته تحصیلی:مهندسی  بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۲
-->