معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۵۰۲۰

دکتر مهدی وثوقی نیری

رشته تحصیلی: بهداشت محیط
مدرک: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار

تلفن:  تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰- ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ داخلی ۲۰۲، پیش شماره ۰۴۵
پست الکترونیکی:  mv_n@gmail.com

 

شرح وظایف  معاونت پژوهشی دانشکده

وظیفه کلی معاونت پژوهشی :

 ایجاد بستر مناسب جهت  ارتقای فعالیت های پژوهشی  و هدایت امور مربوط به این فعالیت ها  تحت عناوین ذیل:   

تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای و  آموزش پژوهش به دانشجویان

اطلاع رسانی در زمینه برگزاری سمینارها و کنفرانس ها

برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده

پیگیری و هماهنگی های لازم جهت برگزاری کارگاه های مختلف پژوهشی

تهیه لیست کتب مورد نیاز گروه های آموزشی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی

تهیه گزارش وضعیت ، میزان رشد و برونداد تحقیقات پژوهشی دانشکده

بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده

بررسی و تصویب پروپوزال ها و پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده

تعیین داوران پروپوزال ها و  پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی و پیگیری فرآیند ها

شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

اطلاع رسانی  آیین نامه های مصوب  به همکاران  به منظور تسهیل در امور پژوهش

 

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۴۰۲
-->