معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۳۱۷۹

دکتر مهدی وثوقی نیری

رشته تحصیلی: بهداشت محیط
مدرک: دکتری
مرتبه علمی: استادیار

تلفن:  تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰- ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ داخلی ۲۰۲، پیش شماره ۰۴۵
پست الکترونیکی:  mv_n@gmail.com

 
 

 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۸
-->