شورای تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۹۳۷

اعضا شورا

 • دکتر هادی صادقی، رئیس شورا
 • دکتر مهدی فضل زاده، معاون آموزشی
 • دکتر مهدی وثوقی، معاون پژوهشی
 • دکتر مرتضی عالیقدری، عضو شورا
 • دکتر سید احمد مختاری، عضو شورا
 • مهندس بهزاد سرانجام، عضو شورا
 • دکتر عباس عباسی، عضو شورا
 • دکتر یوسف حمیدزاده، مسئول EDO
 • شهلا مرادی، دبیر شورا

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

 • تأیید گذراندن درس‌های کمبود یا جبرانی برای دانشجو، پس از تشخیص گروه آموزشی.
 • ترتیب ارائه دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد درسی و طرح مطالب جدید در یک درس در چارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی، با نظر گروه آموزشی مربوط.
 • تأیید انتخاب واحد دانشجو تا حداکثر ۱۶ واحد، با پیشنهاد گروه آموزشی ذیربط.
 • تأیید موجه بودن غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده ۱۰، با ارائه مدارک مستند توسط دانشجو و ارائه گزارش استاد مربوط.
 • تأیید حذف درس در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس، بیش از میزان تعیین شده در ماده ۱۰ باشد. در صورتی که غیبت او به تشخیص دانشکده و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موجه تشخیص داده شده باشد.
 • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان.
 • افزودن حداکثر یک نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو، در موارد استثنایی به پیشنهاد استاد راهنما.
 • تأیید موجه بودن ترک تحصیل دانشجو و احتساب مرخصی تحصیلی برای دانشجو مطابق ماده ۱۵.
 • تصمیم گیری در خصوص اخذ مرخصی در نیمسال اول، در موارد استثنایی و با پیشنهاد دانشکده.
 • تأیید گواهی پزشکی دانشجویان و حداکثر استفاده از یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات.
 • تصویب موضوع پایان نامه دانشجو (دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص نماید.)
 • تأیید استاد راهنمای پایان نامه دانشجو.
 • تأیید انتخاب استاد راهنما خارج از دانشگاه، در موارد خاص در صورت ضرورت و به پیشنهاد گروه آموزشی.
 • تأیید انتخاب استاد راهنما از بین مربیان دانشگاه با حداقل ۱۰ سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی، به صورت استثنا، در رشته‌هایی که استادیار وجود ندارد و یا تعداد استادیار در آن رشته کافی نیست.
 • تصمیم گیری در خصوص هدایت همزمان پایان نامه‌ها بیش از هر یک از موارد بند الف و ب ماده ۲۲.
 • تایید یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی و یا از صاحب نظران و محققان برجسته، مرتبط با موضوع پایان نامه به عنوان استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما.
 • حضور یک نفر نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجو و تأیید دو نفر از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل و یا خارج از دانشگاه به عنوان ناظر با حق رای به پیشنهاد گروه. (دانشجو هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه است که کلیه واحدهای آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشد و تکمیل بودن پایان نامه او توسط استاد راهنما به صورت کتبی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام شده باشد.)
 • تأیید گذراندن برخی دروس به صورت مهمان، در صورتی که ارائه برخی دروس در یک رشته و در یک زمان معین، در دانشگاه مبدا ممکن نباشد، با موافقت استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه. (در این صورت کسب موافقت دانشگاه مقصد هم ضروری است. تعداد واحدهای درسی دانشجوی میهمان در یک دانشگاه نباید از نصف واحدهای درسی دوره تجاوز نماید.)
 • برخورد قانونی با دانشجویانی که از اجرای مفاد بندهای ماده ۳۰ تخلف ورزند. (تحصیل تمام وقت دانشجوی کارشناسی ارشد)
آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۴۰۲
-->