اداره آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۳۱۱۲۸

 

شهلا مرادی

مسئول اداره آموزش

و کارشناس بهداشت محیط

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

شرح وظایف

 

کارشناسان اداره آموزش

مریم عباسقلی زاده

سمت: کارشناس آموزش بهداشت عمومی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

شرح وظایف

 

رویا جعفری

سمت: کارشناس آموزش بهداشت حرفه‌ای

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیای پزشکی

تلفن تماس: 33520477 داخلی 219

شرح وظایف

مژگان غفاری مقدم

سمت: کارشناس تنظیم ابلاغ و قرارداد اساتید

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی 216

شرح وظایف

شیرین روحی

سمت: کارشناس بهداشت محیط

رشته تحصیلی: کارشناس مامایی

تلفن تماس: 33523893 داخلی 219

شرح وظایف

 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲
-->