اداره آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۴۴۶۷

 

شهلا مرادی

مسئول اداره آموزش

و کارشناس بهداشت محیط

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

 

کارشناسان اداره آموزش

مریم عباسقلی زاده

سمت: کارشناس آموزش بهداشت عمومی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی ۲۱۵

 

رویا جعفری

سمت: کارشناس آموزش بهداشت حرفه‌ای

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد جغرافیای پزشکی

تلفن تماس: 33520477 داخلی 216

 

مژگان غفاری مقدم

سمت: کارشناس تنظیم ابلاغ و قرارداد اساتید

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تلفن تماس :۳۳۵۲۰۴۷۷ داخلی 216

شیرین روحی

سمت: مسئول هماهنگی کلاسها و کارشناس بهداشت محیط

رشته تحصیلی: کارشناس مامایی

تلفن تماس: 33523893 داخلی 245

 

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰
-->