صفحه کرونا

تعداد بازدید:۱۱۰۷
 
بار بیماری به دلیل COVID-19 در کره با استفاده از سالهای زندگی تعدیل شده از ناتوانی (DALYs) 
 
در حال حاضر جهان در حال تجربه همه گیر بیماری کورو ویروس 2019 (COVID-19) است. در کره ، مانند سایر کشورها ، تعداد موارد تایید شده و مرگ و میر ناشی از COVID-19 رو به افزایش است. این مطالعه با هدف محاسبه بار بیماری به علت COVID-19 در کره انجام شد.

در این مطالعه داده های مربوط به موارد تأیید شده و مرگ و میر ناشی از COVID-19 بین 20 ژانویه و 24 آوریل سال 2020 ارائه شده توسط مراکز کنترل و پیشگیری بیماری کره ، دولتهای محلی و رسانه های عمومی برای تعیین سالهای زندگی تعدیل شده از ناتوانی (DALYs) استفاده شده است. جنس و سن مرگ و میر به طور مستقیم در میان موارد تایید شده ، درمان شده و کشنده برآورد شده و وزن ناتوانی از علل مشابه قبلی در مورد شدت COVID-19 برای سالهای زندگی با ناتوانی (YLDs) به کار گرفته شده بود. سالهای از دست رفته زندگی (YLLs) با استفاده از امید به زندگی استاندارد از جدول های زندگی 2018 برای هر جنس و سن محاسبه شده است.

نتایج مطالعه نشان داده است که YLDs در زنان (155.2) از مردان (105.1) بالاتر بود ، اما YLLs در مردان (155.2) از زنان (996.4) بالاتر بوده است. میزان بار بیماری کلی مربوط به COVID-19 در کره در طول دوره مطالعه ، 2.531.0 DALY و 4.930 DALYs در هر 100000 جمعیت تخمین زده شده است. YLDs و YLLs به ترتیب 10.3 and و 89.7 of از کل DALYs بود. DALY به ازای هر 100000 جمعیت بالاترین میزان در افراد 80 ساله، ، به دنبال آن افراد 70-79 ، 60-69 و 50-59 سال بود ، اما شیوع در افراد بین 20 تا 29 سال بالاترین بود.
این مطالعه تخمین DALYs ناشی از COVID-19 در کره را نشان داد و بیان می کند بیشتر بار بیماری COVID-19 از سالهای از دست رفته زندگی (YLLs) حاصل می شود. این نشان می دهد که تصمیم گیرندگان برای تهیه موج دوم COVID-19 باید در کاهش مرگ و میر تمرکز کرده و تلاش کنند
 
آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۱
-->