پژوهش

تعداد بازدید:۸۷۰۲

 

نام و نام خانوادگی: مهندس هلیا قلی زاده

سمت: کارشناس پژوهش

رشته تحصیلی: کارشنارس  بهداشت محیط

تلفن تماس: داخلی 213

پست الکترونیک:  

 

شرح وظایف کارشناس پژوهش

بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه ثبت پایان نامه و انجام  پیگیری های لازم  با مجری طرح جهت تکمیل فرایند ثبت طرح های تحقیقاتی

مشاوره و راهنمایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی در خصوص کاربری سامانه پژوهش

پاسخ به مکاتبات معاونت پژوهشی و تهیه و تنظیم پیش‌نویس مکاتبات ارجاع شده از طرف معاونت پژوهشی

برگزاری و شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده و تنظیم صورتجلسه  و پیگیری مصوبات

مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص امور مربوط به پایان نامه

انجام کلیه امور مربوط به فرآیند دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های دانشکده و تنظیم صورتجلسه و اعلام نمره به آموزش

بررسی مقالات مستخرج از پایان نامه و تاثیر نمرات حاصل از آنها در پایان نامه کارشناسی ارشد

شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات مرتبط با سیستم پژوهان

ارائه اطلاعات و آمار مربوط به طرح ها ی تحقیقاتی و پایان نامه ها

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۲
-->