فناوری اطلاعات دانشکده

تعداد بازدید:۳۹۶۰

مسئول وب سایت دانشکده

نام و نام خانوادگی: رقیه تفرجی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۳۴۲۸ (داخلی۲۱۴ )

پست الکترونیکی:r.tafaroji@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸
-->