منشور اخلاقی گروه

تعداد بازدید:۱۰۹

منشور اخلاقی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:  من بر انگیخته شدم برای به اتمام رساندن مکارم اخلاق

 

 •   رعایت آراستگی ظاهری، نزاکت اخلاق اسلامی عدالت و انصاف در ارایه خدمات مناسب به دانشجویان و سایر افراد جامعه و خوش برخوردی به هنگام ارائه خدمت و خویشتن داری و شکیبایی را سرلوحه برخورد با گیرندگان خدمت قرار می دهیم .
 •   امانتداری، راز داری، حفظ اسرار ارباب رجوع و رفتار یکسان با مردم را از یاد نخواهیم برد.
 • ضمن حضور منظم و به موقع در محل کار و رعایت انضباط اداری ، بهترین روش ها را برای ارایه خدمات با کیفیت مطلوب به دانشجویان و سایر افراد جامعه  بکار گیریم.
 • به ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مطابق با آموزه‌های دینی و اسلامی، اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبند باشیم.
 • در حفظ اموال و تجهیزات اداری کوشا بوده از مسؤولیت و اختیارات خود به طور صحیح استفاده نماییم و در کلیه امور خالق و خلق خدا را شاهد و ناظر بدانیم.
 • امور و وظایف محوله را براساس زمانبندی مشخص با مستند سازی روشها انجام داده، برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقا دهیم.
 • خدمات، فرصتها و تسهیلات را عادلانه، بدون تبعیض، کاستی، نقص و با اخلاق و پرهیز از هر گونه غرض ورزی و کینه‌توزی ارایه و توزیع نماییم.
 • پرهیز از هرگونه غیبت و تهمت و تضعیف روحیه همکاران و ایجاد فضای صمیمی در جهت اعتماد متقابل و روحیه همکاری و انجام کار گروهی همراه با متانت و پذیرش پیشنهاد و انتقاد سازنده همکاران مورد توجه کامل ما قرار خواهد گرفت.
 • ارتقا  و افزایش دانش دانشجویان و سایر گیرندگان خدمات بهداشت حرفه ای  را وظیفه اصلی خود فرض نماییم.
 • حفاظت از کرامت انسانی و شأن اجتماعی همه مراجعین را وظیفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتنی با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده، مشکلاتشان را با حوصله و دقت شنیده، ضمن رعایت قوانین و مقررات و ضوابط حاکم و با پرهیز از هرگونه توصیه و اهمال کاری در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحیح و سریع کار ارباب رجوع را به سرانجام رسانیم.
 • تهیه و ارائه مستندات لازم و شفاف قانونی به منظور پاسخگوی به مردم و مسئولین و پذیرش انتقادات سازنده از خدمت گیرندگان را لازمه کار خود می دانیم.
آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۴۰۰
-->