گروه مهندسی بهداشت محیط

تعداد بازدید:۲۰۰۰۹

معرفی گروه مهندسی بهداشت محیط:

به طور کلی “محیط” به مجموعه ای از عوامل و شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آنها بر زندگی یک موجود زنده اطلاق می گردد . طبق این تعریف محیط شامل هوا، آب و خاک و روابط بین آن ها و کلیه موجودات زنده می باشد. بر این اساس هدف “بهداشت محیط ” کنترل کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سلامتی انسان اعمال می کنند . برای رسیدن به این هدف، بهر ه گیری از دانش زیست محیطی و نیز کاربست اصول مهندسی به منظور کنترل، اصلاح و بهبود عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط جهت حفظ و ارتقاء سلامتی و رفاه و آسایش انسان ضرورت می یابد.

مهمترین هدف بهداشت محیط، مطالعه عوامل محیطی مضر برای سلامتی انسان و تشخیص و پیشگیری، رفع و کنترل اثرات سوء ناشی از این عوامل تلقی می گردد . بهداشت محیط به طور موکد سلامتی انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی پیگیری می کند وکیفیت محیط و حفظ سلامتی اکوسیستم ها را به طور غیرمستقیم مورد توجه قرار می دهد.

رشته مهندسی بهداشت محیط:

این رشته یکی از شاخه های علوم بهداشتی است که عوامل خارجی موثر بر سلامت انسان را کنترل می کند. در این رشته علاوه بر حفظ سلامت و ایمنی ، جنبه های زیبایی شناختی نیز متناسب با نیازها و انتظارات جامعه هدف مورد توجه قرار می گیرد. ازطرفی کیفیت محیط و حفظ سلامت اکوسیستم ها را نیز بطور غیر مستقیم درخور توجه اند. براین اساس عمده ترین فعالیتها در حوزه بهداشت محیط عبارتند از:

تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

تصفیه و دفع پسماندهای جامد شهری و خطرناک

طراحی سیستم های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب

تصفیه و طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

پیشگیری و کنترل آلاینده های آب، خاک، هوا، صدا، پرتوزاها و...

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

تاریخچه گروه مهندسی بهداشت محیط:

گروه مهندسی بهداشت محیط یکی از گروه های سه گانه دانشکده بهداشت می باشد که فعالیت های خود را از سال 1375 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی بهداشت محیط آغاز نمود. با گذشت زمان و با تقویت زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی و نیز جذب اعضاء هیأت علمی توانمند و نیروی انسانی متعهد، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط در سال 1386 و از سال 1388 در مقطع کارشناسی پیوسته و در نهایت از سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به پذیریش دانشجو اقدام گردید.

در حال حاضر گروه مهندسی بهداشت محیط با برخورداری از 7 نفر عضو هیأت علمی متخصص، کادر کارشناسی توانمند و امکانات و تجهیزات مناسب، به بحث تربیت نیروی انسانی متخصص و انجام پژوهش های علمی کاربردی و فن آورانه به ارائه خدمات مبتنی بر نیاز جامعه می‌پردازد.

دانش آموختگان این‌رشته، از طریق شناسایی عوامل زیان آور و آلاینده های محیطی با انجام فعالیت های برنامه ریزی، طراحی، اجرایی، نظارتی، ارزشیابی مدیریتی و آموزشی و پژوهشی بر مبنای معیار‌های علمی، اثرات مخاطره آمیز آلاینده ها را کنترل می‌نماید و یا از انتشار آنها در محیط زیست پیشگیری می‌کند و در مجموع دانش آموختگان این رشته توانمندی‌هایی را کسب می‌نمایند تا بتوانند عوامل مورد اشاره را در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامتی و بهداشت محیط جامعه و حل مشکلات به خدمت بگیرند.

ماموریت گروه

تامین نیروی انسانی متخصص جهت رفع نیازهای جامعه در عرصه های آموزشی ، پژوهشی، اجرایی ، مشاوره ای و مدیریتی، ارتقای سلامت و رفاه جامعه ، تولید و گسترش دانش و فنون حفظ و بهسازی محیط، ارائه راهکارهای مناسب و عملی در خصوص بهره برداری از منابع محیط در راستای توسعه پایدار، بهبود اقتصاد ملی از طریق ظرفیت سازی در زمینه کاهش آلودگی های زیست محیطی و خسارت های ناشی از آن ، با توسعه دانش و آگاهی و پژوهش جهت دستیابی به روش های کارآمد و عملی

چشم انداز

تربیت نیروی انسانی متخصص در بالاترین سطح علمی با هدف ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای و مدیریتی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی می باشد.

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲
-->