گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تعداد بازدید:۲۱۳۵۱

 

بهداشت حرفه ای و ایمنی کار حوزه ای از سلامت عمومی است که بر روند بیماری و آسیب در محیط کار تمرکز دارد. به طور کلی به عنوان علم      پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از محیط کار شناخته می شود.

دامنه ایمنی و بهداشت شغلی را در سه حوزه می توان خلاصه کرد. با پیش بینی و شناخت مشکلات سلامت کارگران در فضای صنعتی آغاز می شود. علل این مشکلات ممکن است عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومیک و فعالیت ها و شرایط ناایمن محیط کار باشد. حوزه دوم شامل ارزیابی مشکل شناسایی شده است که عمدتاً شامل جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل، تفسیر، و توصیه ها می شود. در نهایت، حوزه سوم شامل توسعه اقدامات اصلاحی برای حذف یا محدود کردن مشکل است. به طور کلی، چارچوب کاری ایمنی و بهداشت حرفه ای گسترده است و نیاز به رویکرد چند رشته ای دارد. این نیاز به دانش فیزیک، زیست شناسی، شیمی، ارگونومی، پزشکی، مهندسی و علوم مرتبط دارد. همچنین برای برقراری ارتباط و تصمیم گیری مناسب به مهارت های مدیریتی نیاز دارد.

 بر اساس برآوردهای رسمی سازمان ملل متحد، تقریباً 2 میلیون نفر در سال جان خود را از دست می دهند که علت آن قرار گرفتن در معرض عوامل خطر شغلی است. در سراسر جهان، سالانه بیش از 78/2 میلیون نفر در اثر حوادث یا بیماری های مربوط به محل کار جان خود را از دست می دهند که این معادل با یک مرگ در هر پانزده ثانیه است. سالانه 374 میلیون آسیب غیرمرگبار ناشی از کار وجود دارد. تخمین زده می شود که بار اقتصادی آسیب های شغلی و مرگ و میر ناشی از آن تقریباً چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در هر سال است.

بهداشت و ایمنی شغلی یک عنصر کلیدی در دستیابی به شرایط کاری مناسب و پایدار و فرهنگ های ایمنی پیشگیرانه قوی است.

شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار درسال 2023     

   پوستر فارسی         پوستر انگلیسی

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۴۰۲
-->