کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی

تعداد بازدید:۴۵۳۱

اعضا کمیته

دکتر هادی صادقی (مسئول کمیته)

دکتر مهدی فضل زاده (عضو کمیته)

دکتر مهدی وثوقی(عضو کمیته)

دکتر سید احمد مختاری(عضو کمیته)

مهندس بهزاد سرانجام (عضو کمیته)

مژگان غفاری مقدم (کارشناس مسئول کمیته)

دبیر انجمن علمی دانشجویی بهداشت عمومی

دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای

دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط

 

وظایف کمیته

. 1. نظارت بر حسن عملکرد انجمن‌های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات

2. بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی انجمن‌های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین‌المللی برگزار می‌گردد.

3.  سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور.

4.  برنامه‌ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن‌های علمی دانشجویی (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه، جلب حمایت‌های مالی، تشویق و تقدیر از انجمن‌های علمی فعال و طرح‌های برگزیده و …)

5.  پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه

6.  پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن‌های علمی به ریاست دانشگاه براساس برنامه‌های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن‌ها.

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۴۰۱
-->