سند چشم انداز گروه

تعداد بازدید:۹۳

 

سند چشم انداز و نقشه راه گروه آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 

امروزه با توجه به روند افزایش عوامل زیان آور محیط کار و همچنین بروز بیماری های ناشی از کار  بویژه بیماری های غیر واگیر مرتبط با محیط کار  و نیز توسعه علوم و فن آوری های نوین ، رسالت و نوع فعالیت های گروه متنوع تر و در عین حال تخصصی تر و کارآمدتر گردیده است. در این راستا،  گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از دیرباز به تربیت دانشجویانی با کیفیت علمی و عملی مطلوب مبتنی بر نیاز جامعه روی آورده است. گروه ، در فرآیند تولید علم و دانش افزائی با سایر موسسات علمی- پژوهشی و نیز صنعت ، رویکرد مثبت و همگرایانه ای را در پیش گرفته است. بدیهی است که در فرآیند یاد دهی- یادگیری و پژوهش با محوریت تولید علم و محصول، طراحی، برنامه ریزی و نیز اصلاح زیرساخت ها و همچنین بکارگیری سازوکارها، راهکارها و راهبردها در یک چارچوب ساختارمند ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین ، به منظور دست یافتن به چنین امر مهمی ، تدوین سند چشم انداز و نقشه راه گروه که افق های کنونی و دور دست در آن لحاظ شده باشد، ضروری و الزامی خواهد بود.

سند چشم انداز و نقشه راه گروه با گفتمان تلاش- تعامل- تحول و توسعه در سه بازه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بطور واقع بینانه و با اجتناب از شعار محوری و آرمان گرائی همچنین با عنایت به امکانات و ظرفیت های موجود دانشکده بهداشت و دانشگاه با لحاظ رئوس برنامه های حال و آینده دانشگاه و سند سیاست توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در آموزش عالی سلامت (سند چشم انداز ایران 1404) تدوین گردیده که با توجه به سیاست های کلان نظام و دانشگاه در سال های آتی ، قابلیت بازنگری خواهد داشت.

 

مهندس بهزاد سرانجام

مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

تابستان 1399

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۴۰۰
-->