درباره دانشکده

تعداد بازدید:۸۳۵۶

تاریخچه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشکده بهداشت در سال 1385 شکل گرفته است.

در این روند،سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز در جهت ارتقاء امور انجام شد تا دانشکده بهداشت، در قالب ساختار و عملکرد تشکیلاتی، مالی، اداری، آموزشی وپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  قرار گیرد.

هدف از تأسیس این دانشکده ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه های مختلف  بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی .است

مدیران دانشکده تلاش می کنند تا با سرمایه گذاری گسترده در امور آموزشی و پژوهشی، این دانشکده را به یکی از کارآمدترین مراکز آموزش عالی در استان و منطقه تبدیل نمایند.

این دانشکده دارای 3 گروه فعال آموزشی و20 نفر عضو هیأت علمی آموزشی است (1 نفر استاد، 3نفر دانشیار، 13 نفر استادیار و3 نفرمربی) که در گروه های مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، و گروه بهداشت عمومی مشغول انجام وظایف آموزشی و پژوهشی می باشند.

 دانشکده بهداشت در فضایی به مساحت تقریبی6950 متر مربع قرار دارد، که شامل 7 کلاس آموزشی، 8آزمایشگاه، سایت رایانه، لابراتوار، اتاق کار ویژه دانشجویان ارشد، دفاتر گروه های آموزشی،  امور اداری، امور آموزش، دفترمجله و پژوهش، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، دفتر بسیج دانشجویی، سمعی و بصری، کمیته تحقیقات دانشجویی، کتابخانه، اتاق مشاوره اساتید، آمفی تئاتر و 2 سالن جلسات می‌باشد.

آزمایشگاه های دانشکده شامل: آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی، آزمایشگاه عوامل شیمیایی و آلودگی هوا، آزمایشگاه عوامل فیزیکی و آزمایشگاه تهویه صنعتی می باشد 

رشته ها و مقاطع تحصیلی ارائه شده در این دانشکده:

رشته تحصیلی دانشجویان

ورودی

تعداد کل

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

1402

8

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

1401

7

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

1400

18

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

99

27

جمع کارشناسی پیوسته بهداشت محیط

60

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

98

1

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

99

4

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1400

3

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1401

3

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1401

3

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

1402

4

جمع کارشناسی  ارشد بهداشت محیط

18

   

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14022

12

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14021

9

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14011

12

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14012

13

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14002

23

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

14001

20

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

991

16

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

992

13

کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

982

23

جمع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

141

کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی

1400

27

کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی

1401

22

کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی

1402

23

جمع کارشناسی  ناپیوسته بهداشت عمومی

72

ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

1402

4

جمع کل

3

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

1402

9

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

1401

16

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

1400

16

کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

99

21

جمع کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای

62

جمع کل

355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
-->